Efektywny podatek w spółce z o.o.

Efektywny podatek w spółce z o.o.

Po trzęsieniu ziemi wywołanym reformami Polskiego Ładu warto policzyć efektywny podatek, jaki mamy do zapłacenia. Dzięki niemu okaże się czy skorzystaliśmy na zmianach i ile pieniędzy faktycznie oddamy państwu.

Czym jest efektywny podatek? 

To termin określający rzeczywistą daninę jaką płaci podatnik  państwu. Obejmuje ona m.in. składki zdrowotne. Poniżej przedstawimy, jak to wygląda w praktyce.

Efektywny podatek i spółka

Dobre przykłady czym jest efektywny podatek przyniosła reforma podatkowa Polskiego Ładu.

Zgodnie z założeniem Polskiego Ładu wielu podatników miało skorzystać po wprowadzeniu m.in. wyższego progu podatkowego dla rozliczających się skalą podatkową oraz po zwiększeniu kwoty wolnej od podatku. Czy tak się stało?

Polski Ład obowiązuje od stycznia 2022 roku i wprowadził:

  • wyższą kwotę wolną od podatku – wzrośnie do 30 tys. zł,
  • wyższy próg podatkowy – wzrost z 85 tys. zł do 120 tys. zł.

Teoretycznie różnica między dawnymi i nowymi stawkami podatku powinna zostać w kieszeni podatnika. Jednak efektywny podatek jest o wiele wyższy. Składa się na niego m.in. składka zdrowotna, której nie można odpisać od podatku (formalnie nie jest podatkiem) oraz danina solidarnościowa czyli 4 proc. od dochodów powyżej 1 mln zł.

Efektywny podatek wynosi – po uwzględnieniu podatku, daniny solidarnościowej i składki zdrowotnej – od 9 proc. (dla osób mieszczących się w kwocie wolnej od podatku) do 45 proc. dla osób z dochodami powyżej 1 mln zł. Do tego należy również dodać ubezpieczenia społeczne ZUS czyli emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Efektywny podatek w spółce z o.o.

Jak efektywny podatek wygląda w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Wypłata zysku w formie dywidendy:

Spółka z o.o. jest podwójnie opodatkowana. Spółka jest podatnikiem podatku od osób prawnych – CIT (9 proc. dla małych i nowych podatników lub 19 proc. dla dużych). Trzeba też pamiętać, że wspólnicy spółki z o.o. płacą 19 proc. podatku od wypłacanych im dywidend – czyli wypłat pieniężnych – i innych dochodów pochodzących z udziału w zyskach osób prawnych. W tym przypadku efektywny podatek wyniesie 26,29% dla małych i nowych podatników. Wspólnik spółki nie jest zobowiązany do opłacania składek ZUS w tym przypadku.

Wypłata zysku z tytułu powołania Członka Zarządu:

Jeżeli wspólnik jest jednocześnie członkiem zarządu spółki z o.o. to musi również odprowadzić podatek dochodowy (17 proc. lub 32 proc.). Do tego od stycznia 2022 roku dochodzi składka zdrowotna – obowiązek jej opłacenia mają osoby pełniące w spółce funkcje z powołania (np. w zarządzie) i pobierający wynagrodzenie – to 9 proc. od wynagrodzenia brutto.

Dla wspólnika, który rozlicza się “liniowo” efektywny podatek wyniesie 23,9 proc. plus składki na ubezpieczenia społeczne.

Sposobem na zmniejszenie efektywnego podatku w spółce z o.o. jest skorzystanie z ryczałtowego CIT (estoński CIT). Przy takim rozwiązaniu, efektywny podatek dla małego podatnika wyniesie 20 proc., a dla dużego 25 proc.

sprzedaż spółek