Jak założyć spółkę  z o.o.

Jak założyć spółkę  z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najczęściej wybieranych form działalności gospodarczej, którą można założyć w Polsce. Stanowi ona popularną opcję prowadzenia przedsiębiorstwa, zapewne przez łatwość jej stworzenia oraz niewielkie wymagania. Zanim zdecydujesz się na założenie spółki, dowiedz się, czym ona jest, i jakie są kolejne kroki rejestracji spółki  z o o.

Czym jest spółka z o.o.?

Spółka z o.o., czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to kapitałowa spółka handlowa, która posiada własną osobowość prawną. Tworzy się ją przy udziale jednego lub większej liczby wspólników. Co istotne, jej założycielami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, niezależnie od tego, jakie jest ich obywatelstwo oraz gdzie znajduje się ich siedziba.

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – czy warto? Jakie są zalety i wady?

Główną zaletą spółki z o.o. jest, jak sama nazwa wskazuje, jej ograniczona odpowiedzialność. Spółka taka funkcjonuje we własnym imieniu jako pełnoprawny podmiot, niezależnie od udziałowców, ponieważ jest ona odrębną osobą prawną. Jeśli natomiast chodzi o zarząd spółki to jego odpowiedzialność ogranicza się do wartości kapitału zakładowego.

Kolejną kwestią, na jaką należy zwrócić uwagę, jest kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Może on mieć formę pieniężną oraz niepieniężną, w tym np. stanowić nieruchomość, wierzytelność czy majątkowe prawa autorskie. Ponadto kapitał zakładowy musi wynosić minimum 5 tysięcy złotych. Nie jest to więc duża inwestycja, co niezaprzeczalnie jest jej zaletą.

Dlaczego jeszcze warto założyć spółkę z o.o.? Między innymi dlatego, że nie jest konieczne posiadanie żadnego wspólnika. Wówczas założyciel jest jedynym członkiem zarządu i obejmuje sto procent udziałów.

Rejestracja spółki u notariusza

  1. Jeśli chcesz założyć spółkę z o.o., musisz zacząć od sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego. Powinny się na niej znaleźć takie dane jak adres siedziby firmy, wysokość kapitału zakładowego, liczbę i podział udziałów wspólników oraz przedmiot działalności.
  2. W momencie założenia spółki można już nabywać nieruchomości, środki trwałe, prawa, a także zaciągać różnego rodzaju zobowiązania, w tym kredyty.
  3. Spółka musi być też wpisana do KRS, a do tego czasu jest ona tak zwaną „spółką w organizacji”, która może już działać, aczkolwiek stan organizacji nie może trwać dłużej niż sześć miesięcy.
  4. Rejestracja spółki z o o jest o tyle prosta, że nie jest tu konieczne dołączanie odpowiednich dokumentów do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy do urzędu statystycznego. Wniosek oraz dokumenty składa się natomiast do Sądu Rejestrowego, który wydaje postanowienie dotyczący wpisu do KRS. Sąd Rejestrowy przekazuje także informacje o spółce do Centralnego Rejestru Podmiotów- Krajowej Ewidencji Podatników i do rejestru REGON. Warto też wiedzieć, że rejestracja spółki to koszt 600 zł (opłata za wysłanie wniosku do KRS) plus dodatkowo wynagrodzenie notariusza. Cała procedura zajmuje zazwyczaj około 2 miesięcy.

Rejestracja spółki online – jak założyć firmę przez Internet?

Spółkę z o.o. możesz założyć także przez Internet. Służy do tego portal S24, za który odpowiada Ministerstwo Sprawiedliwości. W systemie tym znajdziesz wszystkie potrzebne dokumenty do wypełnienia w formie elektronicznej. Poza tym opłaty są w tym przypadku niższe  – za wpis do KRS płaci się 250 złotych, a za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 złotych. Czas potrzebny do otwarcia spółki w ten sposób to zazwyczaj 1-2 dni robocze.

Są tu jednak też pewne ograniczenia. Po pierwsze, można stworzyć umowę spółki tylko w podstawowym zakresie. Oprócz tego kapitał zakładowy trzeba będzie pokryć wkładem pieniężnym.

Czym jest biuro wirtualne dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Prowadzenie własnej firmy zwykle wiąże się ze sporymi kosztami, w tym z tymi wynikającymi z wynajmu siedziby, by mieć adres do rejestracji firmy. Właśnie dlatego popularną opcją jest wirtualne biuro.

Warto na początku wiedzieć, że siedziba firmy to miasto, w którym znajduje się organ zarządzający spółką. Z kolei mianem „adresu” określa się dokładny adres spółki, razem z ulicą i numerem budynku.

W jakim momencie należy zawrzeć umowę z wirtualnym biurem? Optymalny czas to okres pomiędzy stworzeniem umowy spółki a datą  jej wpisu do rejestru ale przed złożeniem wniosku NIP-8 i VAT-R do Urzędu Skarbowego. Adres wirtualny służy między innymi do obsługi bieżącej korespondencji spółki oraz do tego, by firma mogła posługiwać się konkretnym adresem w ewidencjach i rejestrach.

Biuro takie można prowadzić zdalnie w każdym miejscu z dostępem do Internetu. Z reguły w ramach takiej umowy opłaty nie są wysokie, dzięki czemu jest to znacznie bardziej opłacalne aniżeli wynajmowanie lokalu specjalnie na ten cel. Jeżeli interesuje Cię biuro wirtualne Poznań będzie odpowiednim miastem, ponieważ tutaj stawki są naprawdę niskie, a przy tym jest z czego wybierać. Używanie adresu wirtualnego sprawia, że rejestracja firmy jest naprawdę łatwym zadaniem.

wirtualne biuro

Możliwość komentowania została wyłączona.