JDG czy spółka z o.o. – różnice w kosztach księgowości

JDG czy spółka z o.o. – różnice w kosztach księgowości

W zależności od formy działalności gospodarczej, w ramach której prowadzimy przedsiębiorstwo, musimy mierzyć się z przeróżnymi obowiązkami względem państwa. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzenie księgowości wygląda zupełnie inaczej niż ma to miejsce w jednoosobowej działalności gospodarczej. Jakie są podstawowe różnice między nimi? Czy obie formy wymagają prowadzenia pełnej księgowości?

Księgowość przy jednoosobowej działalności gospodarczej

Jeśli nasza JDG nie przekracza przychodów za poprzedni rok powyżej 2 milionów euro, nie mamy obowiązku prowadzić pełnej księgowości. Jest to wówczas dobrowolna decyzja właściciela firmy. W praktyce jednak jest to forma, którą stosuje się rzadko. Pracując w pojedynkę, istnieją bardzo małe szanse, że uda nam się osiągnąć takie przychody, a nikt nie chce nakładać na siebie niepotrzebnych dodatkowych zobowiązań. W praktyce niemal wszyscy przedsiębiorcy pracujący na jednoosobowej działalności gospodarczej, prowadzą jedną z trzech uproszczonych form księgowości: kartę podatkową, Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów lub rozliczają się za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencyjnych.

Wspomniana karta podatkowa dostępna jest jednak tylko dla firm z określonych branż. Jak wyglądają dwie pozostałe formy księgowości? Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, prowadzą wspomnianą Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów (PKPiR). Firmy, które wybrały ryczałt – prowadzą wyłącznie ewidencję przychodów.

Księgowość w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Prowadząc spółkę z o.o. polskie prawo zobowiązuje nas do prowadzenia pełnej księgowości w sposób drobiazgowy – bez żadnych wyjątków. W przypadku JDG, nawet jeśli rozliczamy się na zasadach ogólnych, prowadzimy wyłącznie ewidencję faktur kosztowych i sprzedażowych (KPiR). Decydując się na prowadzenie spółki z o.o., musimy pamiętać że ewidencja księgowa obejmuje wszystkie operacje związane z działalnością firmy – uwzględniając także wszystkie transakcje wykonane firmową kartą płatniczą. Krótko mówiąc – każda zmiana salda naszego firmowego konta musi być udokumentowana. To właśnie ze względu na skrupulatność księgowości w spółkach z o.o. niemal wszyscy właściciele decydują się na zatrudnienie profesjonalnych księgowych lub nawiązują współpracę z biurami księgowymi.

Co obejmuje jeszcze pełna księgowość? Między innymi wykaz aktywów i pasywów firmy. Aktywa to cały majątek, jakim dysponuje firma – pieniądze, samochody, telefony, laptopy, meble. Pasywa to wykaz przychodów pozwalających na zakup wspomnianego majątku – wkład początkowy, kredyty, zobowiązania wobec pracowników. Każda część majątku spółki musi mieć swoje pokrycie w pasywach, zatem aktywa i pasywa muszą być w 100% sobie równe.

Obowiązkowe sprawozdanie finansowe spółki

W zależności od wielkości spółki, którą prowadzimy – musimy składać sprawozdania finansowe o różnej szczegółowości. Oczywiście, im spółka jest większa, tym sprawozdanie powinno być bardziej szczegółowe. Wykonuje się je na podstawie danych z ksiąg prowadzonych w ramach pełnej księgowości. Takie sprawozdanie przedsiębiorcy składają do KRS. Każda osoba ma wgląd do tego typu sprawozdań.

Porównaj koszta prowadzenia księgowości dla poszczególnych form prawnych działalności gospodarczych!