Kapitał zakładowy w spółce z o.o.

Kapitał zakładowy w spółce z o.o.

Kapitał zakładowy w spółce z o.o. – co warto o nim wiedzieć

Wniesienie kapitału zakładowego jest niezbędne do założenia spółki. Więcej – jego brak może być podstawą do rozwiązania spółki.

Kapitał zakładowy w spółce z o.o. – to warto wiedzieć

Co zatem trzeba wiedzieć na temat kapitału zakładowego przed rejestracją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Zebraliśmy najważniejsze informacje.

Kapitał zakładowy spółki – co to jest?

Kapitał zakładowy – zwany też podstawowym lub założycielskim – to wkład wniesiony przez wspólników podczas zakładania spółki z o.o. Jego wysokość ustalają osoby zakładające spółkę. Ta decyzja jest jedną z podstawowych w procesie tworzenia spółki.

Wspólnicy wpisują wysokość kapitału zakładowego do umowy spółki. Po wniesieniu wkładu mają gwarancję udziału w spółce.

Warto pamiętać, że kapitał zakładowy w spółce z o.o. zabezpiecza wierzycieli przed jej niewypłacalnością.

Spółka z o.o. kapitał zakładowy – wysokość

Do założenia spółki z o.o. potrzeba kapitału w wysokości przynajmniej 5 tys. zł. Zgodnie z przepisami, wartość nominalna udziału każdego ze wspólników wynosi minimum 50 zł.

Właściciele mogą wpłacić kapitał zakładowy w postaci pieniężnej – to najprostszy sposób – lub wnieść go w formie niepieniężnej.

Uwaga! Jeśli spółka rejestrowana jest przez internet (system S24), to kapitał zakładowy musi być pokryty wkładem pieniężnym.

Kapitał zakładowy ujmowany jest w bilansie spółki po stronie pasywów. Właściciele spółki mogą go podwyższyć np. w drodze objęcia nowych udziałów.

Kapitał zakładowy wpłacony w całości

Właściciele zdecydowali o wysokości kapitału zakładowego i ilości udziałów, które otrzyma każdy z nich. Kolejnym krokiem w procesie tworzenia spółki jest wniesienie całego kapitału zakładowego.

Wspólnicy robią to przelewając pieniądze na konto spółki lub wpłacając gotówkę do kasy firmy.

Co jeśli kapitał zakładowy ma formę wkładów niepieniężnych? W takiej sytuacji ich własność trzeba przenieść na spółkę. Taki wkłady musi być zbywalny, przydatny dla spółki oraz możliwy do wyceny.

Uwaga! Kapitał zakładowy musi być oznaczony w polskich złotych i należy go wnieść w całości przed rejestracją spółki.

Kapitał zakładowy a majątek spółki

Majątek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością składa się z kapitału zakładowego oraz praw majątkowych nabytych podczas prowadzenie działalności przez spółkę.

Warto pamiętać, że spółka może również tworzyć inne kapitały oprócz zakładowego. Do nich należą m.in. kapitał zapasowy oraz kapitał rezerwowy.

Kapitał zakładowy w spółce – to jeszcze trzeba wiedzieć

O czym warto jeszcze pamiętać zakładając spółkę z o.o. lub będąc jej właścicielem? Oto przydatne informacje:

 

  • zarząd spółki ma obowiązek dopilnować, żeby cały wkład własny został wniesiony przez wszystkich wspólników przed rejestracją spółki z o.o.,
  • wkładem niepieniężnym mogą być np. papiery wartościowe, majątkowe prawa autorskie, prawo użytkowania wieczystego lub majątkowe prawa własności przemysłowej, rzeczy, a nawet przedsiębiorstwo,
  • jeżeli wartość wkładów przewyższa wartość nominalną udziałów, to nadwyżka wkładu przekazywana jest na kapitał zapasowy,
  • czy kapitał zakładowy można wydać – spółka może dysponować swoim majątkiem zgodnie z celem działalności, jednak wartość kapitału zakładowego nie powinna ulec zmniejszeniu,
  • strata przekroczyła połowę kapitału zakładowego spółki – w takiej sytuacji należy zwołać zgromadzenie wspólników, które zdecyduje o dalszym funkcjonowaniu firmy i np. wprowadzeniu programu naprawczego,
  • obowiązki przy kapitale zakładowym powyżej 500 tys. zł i ponad 25 wspólnikach – właściciele spółki mają obowiązek ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną.
sprzedaż spółek

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *