Nazwa (firma) spółki z o.o.

Nazwa (firma) spółki z o.o.

 

Wybór nazwy firmy podczas rejestracji sp. z o.o.

Firma spółki z o.o. to jej nazwa, jest to indywidualne oznaczenie spółki pozwalające odróżnić ją od innych firm. Wybór
nazwy to jeden z pierwszych etapów powstawania nowej spółki. Dlatego warto zwrócić uwagę na kilka wskazówek podczas rejestracji firmy, aby nasz wniosek nie został odrzucony. Pierwszym krokiem jaki powinniśmy wykonać to sprawdzenie czy wymyślona przez nas nazwa nie jest już zajęta. Zrobimy to na stronie MinisterstwaFinansów

W odróżnieniu od JDG czy spółek osobowych, nazwa spółki z o.o. nie musi zawierać imienia i nazwiska. Natomiast obligatoryjne jest zawarcie w niej oznaczenia formy prawnej w postaci pełnej lub skróconej.

Czyli w formie:

-spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

-spółka z o.o.

– sp. z o.o.

Kolejnym ważnym elementem nazwy naszej firmy jest jej długość. Zbyt długie nazwy mogą okazać się niepraktyczne i utrudniać zapis lub zapamiętanie naszym kontrahentom. Pamiętajmy aby nazwa nie była taka sama ani łudząco podobna do nazwy firmy już funkcjonującej w danej branży i na danym rynku. Ponieważ nadanie nazwy głównego członu firmy różniącej się nieistotnym szczegółem takim jak np. liczba pojedyncza lub mnoga już istniejącej spółki również może skutkować odrzuceniem wniosku przez KRS.