Polski Ład a zmiana JDG na spółkę z o. o.

Polski Ład a zmiana JDG na spółkę z o. o.

W pierwszej połowie 2021 r. rząd ogłosił założenia programu „Nowy Ład”, który istotnie zmienia wiele aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Niestety, w dużej mierze nie są to zmiany pozytywne – przedsiębiorców dotknie m.in. wyraźna podwyżka podatków. I choć na przestrzeni najbliższych miesięcy program ten może zostać jeszcze zmodyfikowany, to jednak jego główne koncepcje każą zastanowić się już teraz nad zasadnością prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Dla wielu przedsiębiorców jedynym sposobem uniknięcia wyższych kwot do zapłaty może być zmiana JDG na spółkę z o.o.

Co zmieni się w JDG po wprowadzeniu „Nowego Ładu”?

W planowanym programie znajdują się właściwe tylko dwa pozytywne w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej założenia. Pierwsze dotyczy zwiększenia kwoty wolnej od podatku do poziomu 30 000 zł. Drugi aspekt związany jest z podwyższeniem drugiego progu podatkowego. Zmiana ta obejmuje przedsiębiorców, którzy rozliczają się według zasad ogólnych z podatku dochodowego. Niższa stawka podatku (17%) będzie stosowana nie od przekroczenia progu 85 528 zł, ale od 120 000 zł. 

Na tym pozytywne wiadomości dla osób, które prowadzą firmy w Polsce, właściwie się kończą.
Najważniejszą, w wielu przypadkach negatywną, zmianą dla jednoosobowych działalności gospodarczych będzie planowane zwiększenie obciążeń z tytułu składki zdrowotnej. Według obecnych regulacji składkę tę można w znacznej części (7,75% podstawy z 9%) odliczyć od podatku. Po wejściu w życie „Nowego Ładu” takie rozwiązanie nie będzie już możliwe. Istotne jest również założenie, według którego wprowadzona zostanie konieczność opłacania składki zdrowotnej uzależnionej od wysokości dochodu – to z kolei najbardziej dotknie przedsiębiorców o ponadprzeciętnych dochodach. Trzecim negatywnym zapisem w założeniach planowanego programu jest brak możliwości skorzystania z ryczałtowej metody rozliczania.

Analizując podstawowe założenia „Nowego Ładu” łatwo można dojść do wniosku, że po wprowadzeniu tego programu szerokie grono przedsiębiorców zapłaci po prostu wyższe podatki. Oczywiście, wiele zależy od osiąganych dochodów i wykorzystywanej formy rozliczenia, a także od tego, jak ostatecznie będą wyglądały szczegóły ogłoszonych rozwiązań. Warto jednak już teraz zastanowić się nad tym, w jaki sposób zabezpieczyć finanse swojej firmy. Eksperci przewidują, że najpopularniejszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem będzie zmiana JDG na spółkę z o. o.

Zmiana JDG na spółkę z o. o. – dlaczego warto?

Po wejściu w życie proponowanych przez rząd rozwiązań, JDG wielu przedsiębiorcom przestanie się opłacać. Składka zdrowotna nie tylko zostanie podwyższona, ale także nie będzie miała górnego limitu i nie będzie można odpisać jej od podatku. Spółka z o. o. jest pozbawiona tych problemów. Krótko opiszemy, dlaczego warto przejść na tę formę prowadzenia działalności gospodarczej.

Spółka niesie ze sobą wiele korzyści i daje zdecydowanie większą swobodę działania, niż klasyczna JDG. Przede wszystkim, dzięki niej przedsiębiorca może spać spokojniej – za firmowe operacje i straty odpowiada do wysokości wniesionego wkładu w spółce. Właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej za finansowe problemy odpowiada całym swoim majątkiem.

Bardzo istotną korzyścią, zwłaszcza w kontekście zmian podatkowych w „Nowym Ładzie”, jest fakt, że wspólnicy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (w układzie, w którym jest ich przynajmniej dwóch, a drugi wspólnik ma nie mniej niż 10% udziałów) nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Nie muszą więc ponosić kosztów związanych z ZUS, do których zalicza się składka zdrowotna. CIT wynosi w takiej spółce tylko 9%. To główny powód wzrostu zainteresowania tematem zmiany JDG na spółkę. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na ten krok, mogą obniżyć swoje efektywne obciążenie podatkowe w „Nowym Ładzie” nawet o kilka procent.

Zmiana JDG na spółkę – jak to zrobić?

Najpierw warto policzyć ile tak naprawdę będą kosztować naszą działalność nowe reguły podatkowe. Gdy okaże się, że zmiana JDG na spółkę z o.o. jest korzystna, będziemy mieli do wyboru kilka rozwiązań, wśród których można wymienić: przekształcenie JDG w sp. z o. o, otwarcie nowego podmiotu lub zakup gotowej spółki. Ostatnie rozwiązanie jest z reguły najszybsze i najłatwiejsze – nie wymaga załatwiania wielu formalności. Warto w takim przypadku wybierać podmioty z adresem zarejestrowanym w wirtualnym biurze, co dodatkowo pozwala obniżyć koszty prowadzenia działalności.

sprzedaż spółek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *