Numer EORI – jak uzyskać, kiedy wystąpić z wnioskiem?

Numer EORI – jak uzyskać, kiedy wystąpić z wnioskiem?

Przedsiębiorcy, którym zależy na wymianie handlowej z krajami znajdującymi się poza Unią Europejską powinni mieć nadany EORI Number (z ang. Economic Operators Registration and Identyfication), czyli specjalny numer identyfikacyjny dla podmiotów gospodarczych, który przyznaje się jednorazowo i który obowiązuje na terenie całej UE. Numer ten pozwala na rozpoznanie przedsiębiorcy przez wspólnotowe organy celno-skarbowe. Podstawę prawną dla EORI stanowi rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2023 roku, które pozwoliło na stworzenie UKC — Unijnego Kodeksu Celnego. Jak uzyskać EORI, jak wygląda taki numer i dlaczego warto go mieć? Na te oraz inne pytania z nim związane odpowiadamy w dzisiejszym wpisie.

Spis treści:

Czy uzyskanie przez przedsiębiorcę numeru EORI jest obowiązkowe?

Ze wstępu do artykułu dowiedziałeś się, czym jest numer EORI. Zapewne teraz zastanawiasz się, czy każde przedsiębiorstwo musi go posiadać. Jeśli planujesz wymianę handlową (eksport lub import) z krajami niezrzeszonymi w Unii Europejskiej, nadanie numeru EORI jest niezbędne. Jest to związane z przepisami, które regulują wprowadzanie produktów na teren UE oraz ich wyprowadzanie poza granice wspólnoty. W tym wypadku brak nr EORI sprawi, że importowane/eksportowane towary zostaną zatrzymane przez Urząd Celny. Posiadanie EORI Number konieczne jest w czasie odprawy celnej. Jeśli w danym momencie go nie posiadasz, możesz dostarczyć go w późniejszym terminie, jednak musisz mieć świadomość, że za każdy dzień opóźnienia pobierana będzie opłata.

Oczywiście od reguły istnieje także wyjątek. Są nimi osoby fizyczne, które np. planują sprowadzić określone produkty spoza Unii Europejskiej. W takim przypadku mogą posiadać numer EORI, jednak nie jest on obowiązkowy. Dokumenty celne będą wymagać jego podania – w polu należy wpisać „NATURAL PERSON”.

Jak uzyskać numer EORI?

Chcąc uzyskać numer EORI do sierpnia 2015 roku przedsiębiorcy musieli składać w oddziałach celnych papierowe wnioski. Od sierpnia 2015 roku można to zrobić poprzez portal PUESC, który odpowiedzialny jest za rejestrację oraz identyfikację podmiotów gospodarczych.
Rejestracja oraz uzyskanie numeru EORI przebiega w Systemie Elektronicznej Rejestracji Przedsiębiorców (SZPROT). Wnioski składa się elektronicznie, wykorzystując w tym celu Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). We wspomnianym miejscu poza możliwością wypełnienia wniosku o nadanie nr EORI, jesteś w stanie zaktualizować dane podmiotu lub aktywować/dezaktywować nadany numer EORI. Numer EORI nadawany jest przez Izbę Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Po pierwsze: konto na platformie PUESC

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, chcąc uzyskać numer EORI, jest założenie konta na platformie PUESC. Aktywne konto jest niezbędne, jeśli chcesz prowadzić komunikację elektroniczną w ramach Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC), który swoje usługi świadczy właśnie przez PUESC. Za pomocą SISC każdej osobie prawnej lub fizycznej zostaje przyznany unikalny identyfikator, tzw. ID SISC. Dzięki niemu możliwy jest zaawansowany poziom dostępu do konta PUESC.

Wniosek o nadanie numeru EORI

Jak wspomnieliśmy wyżej — wniosek o nadanie numeru EORI składa się w formie elektronicznej. Aby móc go złożyć, musisz posiadać:

  1. Podpis elektroniczny.
  2. Aktywne konto na portalu PUESC.
  3. Upoważnienie do reprezentowania podmiotu, dla którego nadawany jest numer EORI.

Cały proces rejestracji firmy w systemie oraz nadania i aktywacji numeru EORI wydaje się być prosty. Okazuje się jednak, że zawiłość systemu, a także konieczność podwójnego przybycia do urzędu celnego (pierwszy raz podczas rejestracji firmy, a drugi podczas nadawania numeru EORI) może nie tylko okazać się przedsięwzięciem skomplikowanym oraz pochłaniającym dużo czasu

Ile kosztuje nadanie numeru EORI?

Z reguły nadanie numeru EORI nic nie kosztuje. Istnieją jednak wyjątki. Takim jest sytuacja, w której w imieniu przedsiębiorcy wniosek składa jego pełnomocnik. Wówczas należy uiścić opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł.

sprzedaż spółek

Jak długo czeka się na nadanie numeru EORI?

Sama procedura złożenia wniosku o nadanie numeru EORI nie jest czasochłonna. Numer nadawany jest w zaledwie kilka dni. Przedsiębiorca otrzymuje go elektronicznie na konto użytkownika w systemie PUESC, skąd bez problemu można pobrać oficjalny dokument z potwierdzeniem nadania.
Jeśli w złożonym wniosku znajdą się braki formalne, wówczas czas potrzebny na procedowanie wniosku może ulec zmianie. W takim wypadku uzyskasz numer EORI jedynie tymczasowo, a organ nadający wezwie Cię do uzupełnienia brakujących dokumentów lub usunięcia błędów w terminie 30 dni. Wnioskodawca powinien w odpowiedzi na otrzymane wezwanie, złożyć do tego samego organu poprawnie wypełniony wniosek aktualizacyjny uzupełniony o informacje, jakich wymaga organ nadający numer EORI. Jeśli tego nie zrobi, numer EORI zostanie zdezaktywowany.

Jak wygląda numer EORI?

Numer EORI to nic innego, jak ciąg znaków, który:

  • dla podmiotów krajowych składa się z przedrostka PL, numeru NIP oraz pięciu zer. Łącznie musi zawierać do 17 znaków — PL(numer NIP firmy)0000.
  • dla podmiotów z krajów trzecich składa się z przedrostka PL oraz ciągu 14 cyfr, który zakończony jest znakiem „Z”.

W jaki sposób znaleźć nr EORI danego przedsiębiorstwa?

Jeśli znasz numer NIP firmy, możesz bez problemu zweryfikować, czy posiada aktywny numer EORI. Weryfikacji możesz dokonać poprzez stronę Komisji Europejskiej. Wystarczy przejść do zakładki Baza danych – EORI – Weryfikacja numeru EORI. Aby ułatwić Ci proces sprawdzania, poniżej umieściliśmy bezpośredni link do wyszukiwarki.

WYSZUKIWARKA NR EORI

Jak prawidłowo korzystać z nr EORI?

Firmy, które w ramach działalności gospodarczej wykonują czynności objęte przepisami prawa celnego, zobowiązane są do wystąpienia o nadanie numeru EORI. Wniosek należy złożyć w państwie członkowskim, w którym firma jest rezydentem. Obowiązek rejestracji przedsiębiorców z państw trzecich ma pierwsze państwo członkowskie, w którym wystąpią o wydanie decyzji lub w którym chcą złożyć zgłoszenie celne. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który nie ma siedziby w obszarze celnym Unii, musisz zarejestrować się tylko wtedy, jeśli zamierzasz występować jako zgłaszający lub przewoźnik w zgłoszeniu do organów celnych.
Obowiązkiem przedsiębiorców, którzy mają zamiar prowadzić handel poza krajami UE jest podawanie numeru EORI na zgłoszeniach celnych.

Osoby inne niż przedsiębiorcy

Osoby inne niż przedsiębiorcy, jeśli sporadycznie dokonują pisemnych albo elektronicznych zgłoszeń celnych (tj. rzadziej niż 10 razy w roku), co do zasady nie mają obowiązku posiadania numeru EORI. Przepis ten stosuje się także, jeśli reprezentuje ich usługodawca, np. świadczący usługi pocztowe lub ekspresowe.
Jeśli okaże się, że konieczność korzystania z numeru EORI jest przewidziana w innych przepisach prawa UE lub w określonych przepisach prawa państwa, które jest członkiem UE, wówczas także osoby, które nie są na co dzień przedsiębiorcami, będą musiały wystąpić o nadanie numeru EORI.
Jak wykorzystać nadany numer EORI? W elektronicznych i pisemnych zgłoszeniach celnych należy podać numery EORI poniżej wymienionych osób:

  • zgłaszającego / jego przedstawiciela celnego
  • odbiorcy, jeśli w grę wchodzi przywóz towarów
  • nadawcy / eksportera, jeśli chodzi o wywóz towarów
  • osoby, która jest upoważniona do wykorzystania procedury tranzytu.

Dlaczego warto mieć nadany numer EORI?

Przedsiębiorcy, którym nadano numer EORI mogą liczyć na bardziej transparentne i szybsze wykonanie czynności celnych. Fakt, że procedury celne zostały przeniesione do Internetu z pewnością ułatwia sprawę i co więcej — wpisuje się w ideę e-Customs, w której unijne środowisko kładzie nacisk na brak stosowania tradycyjnych, papierowych dokumentów. Takie rozwiązanie jest doskonałe szczególnie dla przedsiębiorców, którzy swój biznes oparli zarówno na imporcie, jak i eksporcie. Pamiętaj, że raz przyznany numer EORI obowiązuje cały czas i jest taki sam w każdym kraju.

Podsumowanie

O nadanie numeru EORI powinni wystąpić przedsiębiorcy, którym zależy na wymianie handlowej z krajami, które nie są członkami Unii Europejskiej. Choć złożenie wniosku wielu podmiotom gospodarczym wydaje się prostym zadaniem, warto skonsultować się z doświadczonymi osobami, które zajmują się profesjonalną rejestracją przedsiębiorstw w systemach celnych oraz wsparciem, jeśli pojawią się związane z nią problemy.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat? Skontaktuj się z naszym Wirtualnym Biurem Spółki. Chętnie odpowiemy na każde pytanie oraz pomożemy w zakresie uzyskania numeru EORI. Dodatkowo oferujemy także usługi księgowości, wsparcie w rejestracji spółki, czy najem adresu wirtualnego.