P.S.A Prosta Spółka Akcyjna

P.S.A Prosta Spółka Akcyjna

Prosta spółka akcyjna - od kiedy i dla kogo

Nie musisz mieć pieniędzy ani majątku, żeby założyć prostą spółkę akcyjną (P.S.A.). Wystarczy 1 zł kapitału. Sprawdzamy na czym polega nowa formuła prowadzenia biznesu dedykowana innowatorom i twórcom startupów.
Wielu przedsiębiorców z głowami pełnymi pomysłów wyjeżdża z Polski szukając przepisów, które ułatwią im realizację biznesowych marzeń. Jak zatrzymać młodych kreatywnych w kraju? Odpowiedzią ma być prosta spółka akcyjna.
P.S.A. w zamyśle łączy zalety spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych. Można ją założyć od 1 lipca 2021 roku.

Prosta spółka akcyjna - najważniejsze założenia

Zdecydowana większość polskich przedsiębiorców wybiera jednoosobową działalność gospodarczą lub założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Prosta spółka akcyjna ma być atrakcyjną alternatywą. Weźmy ją pod lupę – sprawdzamy dla kogo jest taka spółka, jak ją założyć, jakie są podatki, kapitał zakładowy, koszty, co z księgowością i ZUS.

Prosta spółka akcyjna kapitał zakładowy - kapitał akcyjny

Na początek najważniejsza informacja dla wielu osób myślących o założeniu prostej spółki akcyjnej. W P.S.A kapitał “początkowy” jest bardzo niski – na początek wystarczy 1 zł. Nie trzeba zatem mrozić gotówki w kapitale zakładowym.
Dla porównania, kapitał zakładowy w spółce z o.o. wynosi 5 tys. zł, a w spółce akcyjnej 100 tys. zł. W dodatku trzeba go wnieść przed rejestracją (w P.S.A. maksymalnie w 3 lata od rejestracji spółki).
Niski kapitał akcyjny to nie wszystko. Można go pokryć wkładem pieniężnym lub niepieniężnym (akcjami innej spółki, ruchomościami – np. samochodem). Przepisy dopuszczają też wkład w postaci pracy i usług akcjonariusza.

Prosta spółka akcyjna - jak ją założyć

Spółkę może założyć jedna osoba lub kilka osób/firm. Umowę zawrzemy najszybciej przez Internet (system S24). Prosta spółka akcyjna nie potrzebuje rady nadzorczej, a funkcję RN i zarządu może pełnić rada dyrektorów. O tym, jak zarządzać firmą decyduje walne zgromadzenie złożone z akcjonariuszy (właścicieli).
Zgodnie z duchem czasów, uchwały można podjąć przez e-mail i komunikatory internetowe. Właściciele zamkną spółkę bez likwidacji lub w nieskomplikowanej procedurze likwidacyjnej. Akcje P.S.A. mają formę cyfrową – nie są notowane na giełdzie, ale można je sprzedać i kupić.
Złożenie wniosku przez internetowy system S24 jest tańsze niż u notariusza, jednak przedsiębiorca ma do wyboru tylko gotowe szablony. Natomiast wizyta u notariusza okaże się niezbędna jeśli umowa przewiduje mniej standardowe zapisy.

Skoro mówimy o kosztach, to sprawdźmy opłaty związane z założeniem P.S.A.

Prosta spółka akcyjna – koszty

Jakie koszty trzeba ponieść zakładając P.S.A.? Podliczmy opłaty:

  • za złożenie wniosku w Krajowym Rejestrze Sądowy (w trybie S24) – 250 zł,
  • za złożenie wniosku na Portalu Rejestrów Sądowych (umowa spółki zawarta u notariusza) – 500 zł.,
  • w obu przypadkach za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł

Prosta spółka akcyjna - opodatkowanie

P.S.A to spółka prawa handlowego i dlatego zapłaci podatek dochodowych od osób prawnych CIT. Stawki to 19 proc. CIT i 9 proc. CIT.

Warto pamiętać, że po wypłacie pieniędzy, akcjonariusze będą musieli zapłacić podatek PIT.

Prosta spółka akcyjna ZUS

Jeżeli wkładem akcjonariusza do P.S.A. jest świadczenie pracy/usług, to zostanie on objęty ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym (jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność).

To oznacza konieczność opłacenia składek ZUS na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne (oraz dobrowolnie chorobowe).

Prosta spółka akcyjna księgowość i odpowiedzialność

Również w przypadku ochrony wierzycieli, prosta spółka akcyjna ma nowe rozwiązania. P.S.A przeznacza część zysku na rezerwę. Zgodnie z przepisami spółka musi oszczędzić 8 proc. rocznego zysku na kapitał akcyjny.
Rezerwa jest zasilana do momentu osiągnięcia przynajmniej 5 proc. sumy zobowiązań spółki z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
Właściciele spółki nie mogą robić wypłat, które zagrażają wypłacalności firmy. Za zobowiązania P.S.A. – podobnie jak w przypadku spółek z o.o. – odpowiedzą członkowie zarządu/dyrektorzy o ile na czas nie złożą wniosku o ogłoszenie upadłości.
P.S.A. jest spółką prawa handlowego i musi prowadzić pełną księgowość.