Czy spółka musi prowadzić księgi rachunkowe?

Czy spółka musi prowadzić księgi rachunkowe?

Pełna księgowość dla spółki

Ustawa o rachunkowości zwalnia niektóre spółki spełniające określone kryteria z prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zwolnienie to nie dotyczy jednak spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszystkie sp. z o.o. muszą prowadzić księgi rachunkowe niezależnie od tego jakie przychody osiągają.

Księgowość tzw. pełna czy uproszczona?

Wszystkie spółki z o.o. prowadzą pełną księgowość. Jednak część z nich może korzystać z uproszczeń w sporządzaniu sprawozdań finansowych dla mniejszych podmiotów, tzw. mikro i małych. Aby skorzystać z takiego prawa, współnicy muszą podjąć decyzję o sporządzaniu sprawozdań finansowych z zastosowaniem zasad przewidzianych dla jednostki mikro lub małej.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Spółka mikro może skorzystać z księgowości uproszczonej jeśli w danym roku obrotowym i w roku poprzedzającym ten rok obrotowy spełni dwa z trzech kryteriów:

-suma aktywów na koniec roku nie przekracza 1,5 mln zł,

-przychody netto ze sprzedaży nie mogą być większe niż 3 mln zł,

-średnioroczne zatrudnienie nie może przekraczać 10 osób

Spółka mała może skorzystać z księgowości uproszczonej jeśli w danym roku obrotowym i w roku poprzedzającym ten rok obrotowy spełni dwa z trzech kryteriów:

-suma aktywów na koniec roku nie przekracza 25,5 mln zł,

-przychody netto ze sprzedaży nie mogą być większe niż 51 mln zł,

-średnioroczne zatrudnienie nie może przekraczać 50 osób

Co oznacza skorzystanie z księgowości uproszczonej?

W przypadku skorzystania z księgowości uproszczonej, możemy być zwolnieni ze składania sprawozdania z działalności. Obowiązek złożenia rocznego sprawozdania finansowego jednak pozostaje. Pamiętajmy, że obowiązek przygotowania w/w dokumentów spoczywa na członkach zarządu spółki z o.o. W praktyce jednak najczęściej zajmuje się tym księgowa.