Czy PKD firmy musi być zgodne z jej działalnością?

Czy PKD firmy musi być zgodne z jej działalnością?

Osoby zakładające jednoosobową działalność gospodarczą lub tworzące spółki muszą podać przy rejestracji kod PKD, który określa charakter prowadzonego biznesu. Podpowiadamy, co trzeba jeszcze wiedzieć o PKD.

PKD to skrót od Polskiej Klasyfikacji Działalności, a kody pomagają urzędnikom uporządkować olbrzymią ilość rodzajów działalności gospodarczej, którą można prowadzić w naszym kraju.

PKD firmy i jej działalność

W PKD najróżniejsze branże zostały posegregowane i podzielone na grupy. Każda osoba, która otwiera działalność ma obowiązek wybrać kod lub kody PKD, które są zgodne z jej działalnością gospodarczą. Na podstawie kodów urząd statystyczny nadaje numer REGON.

Kod dotyczący podstawowej działalności oraz ewentualne kody uzupełniające podaje się we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Kod przeważającej działalności trzeba obowiązkowo wpisać, pozostałe rodzaje działalności są fakultatywne – nie ma ograniczeń w ich doborze.

Co istotne, kody można zmienić w dowolnym momencie jeśli zmieni się charakter wykonywanej działalności.

PKD – działalność gospodarcza i spółki

Przepisy są nieco bardziej surowe w przypadku spółek z Krajowego Rejestru Sądowego.

Przedmiot działalności spółki prawa handlowego właściciele firmy wpisują do umowy spółki. W tym dokumencie nie ma obowiązku podania PKD. Trzeba to zrobić natomiast rejestrując spółkę w KRS.

Ważne – w KRS można dodać maksymalnie 10 PKD (przez s24), w tym jeden główny, dotyczący podstawowej działalności firmy.

Trzeba też pamiętać, że w KRS należy podać tylko te kody, które są zgodne z przedmiotem działalności spółki ujętym w umowie. W praktyce to oznacza, że jeśli firma zmienia branżę, w której działa, to najpierw trzeba zmienić zapisy umowy, a potem podać nowy PKD – dotyczący głównej działalności.

Przedsiębiorca powinien wiedzieć, że wybór niektórych kodów PKD nałoży na niego dodatkowe obowiązki, np. konkretny wybór formy opodatkowania lub konieczność rejestracji VAT. Niektóre kody są natomiast zarezerwowane np. tylko dla spółek prawa handlowego.

Czy PKD firmy musi być zgodne z jej działalnością?

Czy PKD firmy musi być zgodny z jej działalnością? Przepisy prawa mówią, że taki jest obowiązek.

Jednak dość często nie jest łatwo wybrać kod, który precyzyjnie oddaje charakter prowadzonego biznesu. Co wtedy? Przedsiębiorca powinien znaleźć kod możliwie bliski rodzajowi wykonywanej działalności. W praktyce oznacza to czasem solidne łamigłówki i sporo czasu spędzonego przy kreatorze wniosku na stronie internetowej CEIDG.

Pomocne może być wysłanie elektronicznego wniosku o nadanie symbolu klasyfikacyjnego za pośrednictwem formularza ze strony Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Bywa, że niektórzy przedsiębiorcy niezbyt rygorystycznie trzymają się podanych przez siebie kodów PKD. Jednak taka swoboda może narazić ich na karę grzywny, a nawet więzienia (art. 601 § 2 kodeksu wykroczeń).

Ścisłe trzymanie się kodów PKD jest ważne dla firm startujących np. w przetargach publicznych. Zamawiający ustala określony rodzaj działalności, którą ma prowadzić firma zainteresowana udziałem w postępowaniu. W przypadku prowadzenia działalności regulowanej, na podstawie koncesji czy zezwolenia – wtedy o zmianie kodu PKD należy poinformować właściwy urząd.

sprzedaż spółek