Podatek minimalny dla spółek – kto zapłaci państwu nową daninę

Podatek minimalny dla spółek – kto zapłaci państwu nową daninę

Kto i w jakiej sytuacji będzie musiał zapłacić minimalny CIT?

Spółka poniosła stratę lub osiągnęła dochód operacyjny poniżej 1 proc. przychodu? Będzie musiała zapłacić nowy podatek – to nowe obciążenie fiskalne wprowadzone przez Polski Ład.

Podatek zwany minimalnym CIT obowiązuje od stycznia 2022 roku. Dotyczy wszystkich podmiotów – spółek kapitałowych, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni – które płacą podatek od dochodów osób prawnych. 

sprzedaż spółek

Polski Ład - minimalny podatek dochodowy od osób prawnych

Minimalny podatek dochodowy obowiązuje podmioty, które przy rozliczeniu rocznym wykażą stratę lub dochody poniżej 1 proc. przychodów. W takim wypadku będą musiały zapłacić 10 proc. podatku obliczonego od podstawy opodatkowania.

Podstawa opodatkowania będzie obliczana od części przychodu pomniejszonego o koszty. Na podstawę opodatkowania złoży się m.in. 4 proc. przychodów podatnika (poza pochodzącymi z zysków kapitałowych) oraz część wydatków poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych lub pochodzących z tzw. rajów podatkowych.

Wyliczenie podstawy opodatkowania nie będzie łatwym zadaniem. Wymaga m.in. użycia dwóch wzorów matematycznych zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Minimalny podatek dochodowy nie obejmie:

  • nowych spółek – przez pierwsze trzy lata (z wyłączeniem firm utworzonych m.in. w wyniku przekształcenia – wyjątek to przekształcenie spółki w inną spółkę – połączenia i podziału oraz firm powstałych na bazie wniesionego przedsiębiorstwa.,
  • przedsiębiorstw finansowych,
  • firm, które zanotowały spadek przychodów o 30 proc. w stosunku do roku poprzedniego,
  • spółek wyłącznie osób fizycznych.

Warto pamiętać, że podatek minimalny zostanie pomniejszony o “tradycyjny” podatek dochodowy jeżeli podatnik również będzie musiał go uiścić.

Minimalny podatek dochodowy należy wpłacić do urzędu skarbowego do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego. Przedsiębiorca będzie mógł kwotę zapłaconego podatku minimalnego odliczyć od podatku CIT w ciągu następnych 3 lat podatkowych.

Podsumowanie

W założeniu minimalny CIT miał ukrócić praktyki międzynarodowych korporacji, które unikają płacenia podatków w Polsce (stąd promowana przez rząd nazwa “podatek od dużych korporacji”). W praktyczne danina będzie dotyczyła wszystkich podmiotów spełniających kryteria, także małych i średnich przedsiębiorstw, które np. działają w branżach o małych marżach, a nawet spółek komunalnych.