Składka zdrowotna – czy prokurent jest z niej zwolniony?

Składka zdrowotna – czy prokurent jest z niej zwolniony?

Prokurent nie jest osobą powołaną do zarządu spółki. Czy to znaczy, że po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład musi opłacać składkę zdrowotną czy jest zwolniony z tej daniny?

Polski Ład radykalnie zmienił zasady naliczania i opłacania składki zdrowotnej. Przypomnijmy. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej ustalana jest od stycznia 2022 roku  od przychodów z działalności gospodarczej i w zależności od wybranej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania – na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, kartą podatkową. Dla większości przedsiębiorców oznacza to gwałtowny wzrost wysokości opłat.

Reforma podatkowa przyniosła dodatkowe zmiany w przepisach dotyczących składki ubezpieczenia zdrowotnego. M.in. objęła składką osoby pełniące w spółkach funkcje na mocy powołania, które otrzymują wynagrodzenie. Składka wynosi 9 proc. wynagrodzenia np. członków zarządu. Co z prokurentami?

Prokurent i składka zdrowotna

Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa. Prokurent pełni rolę specjalnego pełnomocnika dla przedsiębiorcy, a jego uprawnienia uregulowane zostały w Kodeksie cywilnym. Prokurent może podejmować wszystkie czynności sądowe i pozasądowe dotyczące prowadzenia przedsiębiorstwa.

Prokurent nie może sprzedać przedsiębiorstwa lub oddać go do czasowego korzystania, a także zbyć/obciążyć nieruchomość.

Uprawnienia prokurenta są zatem bardzo szerokie, a po wprowadzeniu Polskiego Ładu ten rodzaj pełnomocnictwa stał się jeszcze bardziej korzystny. Dlaczego?

Składka ubezpieczenia zdrowotnego – ile zapłaci prokurent

Chodzi o zapis w ustawie o świadczeniach zdrowotnych. Art. 83 ust. 2 mówi, że w przypadku nieobliczania zaliczki na PIT przez płatnika od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł.

W grupie osób, które korzystają z tego przepisu znaleźli się prokurenci. Powód? Pracodawca – czyli spółka – nie odprowadza za nich zaliczek na PIT.

Wynagrodzenie otrzymane przez prokurenta – zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (z 8 września 2021 roku) – należy zakwalifikować do podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychodów z innych źródeł.

“Pełnomocnictwo jest umocowaniem wyłącznie do dokonywania czynności prawnych w imieniu i na rzecz osoby je dającej. Nie jest to powołanie do organów spółki. To oznacza, że przychodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia prokury nie można zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście” – napisał w interpretacji dyrektor KIS.

To nie wszystko. Dyrektor KIS dodał: “Również w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, ryczałt za pełnienie funkcji prokurenta, nie stanowi przychodów z działalności gospodarczej, ponieważ powołanie prokurentów oraz wykonywanie przez nich tej funkcji nie następuje w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez prokurentów”.

Zapis w ustawie zdrowotnej wraz z interpretacją KIS oznacza, że prokurenci nie muszą płacić składki zdrowotnej.

Dodatkowo prokurentem w spółce może zostać członek zarządu jak i wspólnik danej spółki.

Prokurent swoje dochody może rozliczać na zasadach ogólnych – 30 000zł wolne od podatku i 17% do kwoty 120 000zł rocznie!

 

sprzedaż spółek