Spółka z o.o. wady i zalety

Spółka z o.o. wady i zalety

Prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z szeregiem korzyści. Przede wszystkim można ją założyć samodzielnie – bez udziału wspólników, w przeciwieństwie do innych spółek prawa handlowego.

To właśnie dlatego wielu przedsiębiorców wybiera tę formę prowadzenia działalności gospodarczej. Oczywiście prowadzenie spółki z o.o. nie jest pozbawione mankamentów. Jakie są ich największe wady i zalety?

Zalety spółek z o.o.

Wymagany kapitał minimalny do założenia spółki z o.o. to zaledwie 5 000 złotych. Tworzą go udziały wniesione przez udziałowców. W polskim prawie nie ma obowiązku, aby udziały były równe, nie mogą one stanowić jednak mniej niż 50 złotych. Co ciekawe, jak nazwa spółki wskazuje – odpowiedzialność wspólników jest ograniczona. 

W praktyce oznacza to, że wspólnicy nie muszą spłacać zobowiązań spółki z o.o. Kolejną zaletą prowadzenia działalności w ten sposób jest fakt, że numery NIP i REGON są nadawane automatycznie przez sąd już kilka dni po jej rejestracji w KRS, a proces rejestracji spółki możemy dokonać przez internet. Jeśli jednak decydujemy się na rejestrację w tradycyjny sposób, musimy pamiętać o spisaniu umowy spółki w formie aktu notarialnego. Również wszelkie zmiany w jej treści będą wiązały się z wizytą u notariusza.

Choć niewiele osób o tym wie, istnieje możliwość założenia jednoosobowej spółki z o.o. Jest to wyjątek od reguły stanowiącej, że każdą spółkę powinno współtworzyć co najmniej dwóch wspólników. Wyjątek ten został wprowadzony, aby umożliwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka gospodarczego, a także zezwalającej na płacenie niższych podatków. 

Nie jest to jednak powszechnie stosowana praktyka. Jeśli spółkę z o.o. tworzą co najmniej dwa podmioty, możemy uniknąć odprowadzania składek ZUS. Jeśli prowadzimy jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, musimy zgłosić siebie jako płatnika składek w ciągu 7 dni od rejestracji spółki.

Wady spółek z o.o.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, muszą mieć świadomość, że ciąży na nich obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Wiąże się to z koniecznością zatrudnienia profesjonalnego księgowego lub biura rachunkowego w formie outsourcingu. 

Dzięki temu zachowamy pełną kontrolę sytuacji finansowej naszej i naszego przedsiębiorstwa. Dobry księgowy przyda się także przy przygotowaniu sprawozdań, a także w związku z optymalizacją podatkową. Zyski spółki mogą być podwójnie opodatkowane – na poziomie spółki (CIT) i wspólników przy wypłacaniu dywidendy (PIT) – profesjonalista pomoże nam tego uniknąć.

Za największą przeszkodę spółek z ograniczoną odpowiedzialnością uznawana jest sformalizowana procedura ich założenia. Składa się ona z kilku etapów. Najpierw zawieramy umowę spółki, następnie musimy wnieść wkład niezbędny na pokrycie kapitału zakładowego. Później musimy ustanowić organy spółki i przejść do rejestracji jej w rejestrze przedsiębiorców. Na końcu pozostaje nam założenie firmowego konta bankowego oraz rejestracji spółki jako płatnika podatkowe VAT i składek ZUS.

To właśnie przez zawiły proces rejestracji wielu przedsiębiorców decyduje się na zakup gotowych spółek. Możemy wówczas w ciągu 24h rozpocząć działalność pod zakupioną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, bez konieczności przechodzenia całego procesu rejestracyjnego.

 W dużych miastach możemy znaleźć kilka firm, które zajmują się sprzedażą gotowych spółek zarejestrowanych pod rozpoznawalnymi, prestiżowymi adresami w centrach największych miast, m.in. w Poznaniu.

Gotowe spółki to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy dobrze czują się w prowadzeniu biznesu, jednak skutecznie ich do tego zniechęca wszechobecna biurokracja. Gotową spółkę często kupujemy także pod wirtualnym adresem, a więc od razu możemy porozumieć się z firmą w sprawie obsługi naszej poczty, a sami możemy korzystać z prestiżowego adresu podkreślającego nasz profesjonalizm.

sprzedaż spółek