Polski Ład, ukryta dywidenda i koszty uzyskania przychodu

Polski Ład, ukryta dywidenda i koszty uzyskania przychodu

Polski Ład uszczelnia system podatkowy i wprowadza do ustawy o CIT nowy termin: ukryta dywidenda. Co on oznacza i które spółki powinny przemyśleć sposób rozliczeń – zbieramy najważniejsze informacje na temat ukrytej dywidendy.

Nowe przepisy mają utrudnić wypłatę ukrytej dywidendy czyli wypłatę zysku, który teraz można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu (KUP). Przepisy wejdą w życie w 2023 roku, a to oznacza, że część spółek już w 2022 roku powinna przeanalizować i ewentualnie zmienić zasady dotyczące wypłaty zysku.

Ukryta dywidenda – czym jest i co oznacza dla podatników

Dywidenda (zysk) wypłacona wspólnikom podlega opodatkowaniu i nie można jej zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu firmy. Wspólnicy z niektórych spółek próbują obejść przepisy, np. świadcząc spółce usługi, które można uznać za KUP. Państwo postanowiło teraz ukrócić te praktyki.

Ukrytą dywidendą nazywane są – w ustawie o podatku od osób prawnych – wydatki na rzecz podmiotów (firm), które są powiązane ze spółką lub wspólnikiem. Zgodnie z zasadami Polskiego Ładu, od 2023 roku takie wydatki nie będą KUP.

Co to jest ukryta dywidenda

Do wydatków uznawanych za ukrytą dywidendę zaliczane będą:

  • koszty (ich wysokość lub termin poniesienia) uzależnione w jakikolwiek sposób od zysku,
  • koszty, których poniesienia unikałby racjonalnie działający podatnik,
  • koszty obejmujące wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów należących do wspólników/podmiotów powiązanych (w rozumieniu ustawy o CIT) ze wspólnikiem przed utworzeniem podmiotu (podatnika).

Przykłady? Do wymienionych kosztów można zaliczyć transakcje, które nie mają rynkowego charakteru, podatnik użytkuje składniki majątku należące do wspólnika, które były w posiadaniu takiego wspólnika przed utworzeniem spółki (np. nieruchomości) lub koszty dotyczą wynagrodzenia menedżerów uzależnionego od zysku spółki.

Walka z ukrytą dywidendą ma w zamyślę rządu ukrócić sztuczne transfery zysków pomiędzy wspólnikami i/lub podmiotami powiązanymi.

Ukryta dywidenda – czy są wyjątki?

Ustawodawca przygotował też istotny wyjątek. Jeżeli – w przypadku kosztów w nierynkowych cenach lub stanowiących wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów – suma ukrytej dywidendy będzie niższa od zysku brutto, spółka może zaliczyć ją do KUP.

sprzedaż spółek