Umowa spółki z o.o.

Umowa spółki z o.o.

Umowa Spółki z o.o.

Co powinniśmy wiedzieć przy jej zawieraniu?

Umowę spółki z o.o. możemy zawarzeć w formie aktu notarialnego lub przez Internet z wykorzystaniem wzorca umowy dostępnego w systemie s24. Umowa zawierana przez Internet jest aktualnie szybszym i bardziej popularnym sposobem wybieranym przez osoby rejestrujące działalność. Do skutecznego zawarcia umowy spółki przez internet wystarczy nam podpis elektroniczny współników. Skorzystać możemy zarówno z kwalifikowanego podpisu elektronicznego jak i podpisu zaufanego. Podczas zawierania nowej umowy spółki należy zachować odpowiednią formę. W przeciwnym wypadku wniosek o rejestracje podmiotu może zostać odrzucony przez KRS.

Co więc powinna zawierać umowa spółki?

Wymogiem bezwzględnym narzuconym przez Kodeks Spółek Handlowych jest określenie:

– firmy (nazwy) szerzej o wyborze nazwy piszemy tutaj

– siedziby firmy (miasto)

– przedmiotu działalności (PKD)

-wysokości kapitału zakładowego

-czasu trwania spółki o ile został określony

– liczbę i wartość udziałów objętych przez każdego ze wspólników

-czy dopuszcza się posiadania więcej niż jednego udziału przez wspólnika

Jeżeli postanowimy jako kapitał zakładowy wnieść aport czyli wkład niepieniężny. Powinniśmy to szczegółowo opisać przy zawarciu umowy spółki. Należy wskazać co jest przedmiotem wkładu, kto go dokonał oraz wartość udziałów objętych w zamian.

Podczas zawierania umowy spółki warto zastanowić się nad stałym adresem dla firmy ponieważ jego zmiana to każdorazowo koszt kilkuset złotych jakie poniesiemy za kolejne wpisy do KRS. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się wirtualne biuro w centrum miasta, oferujące swoje usługi w przystępnej cenie.

wirtualne biuro