Wynajem adresu dla firmy

Najczęściej zadawane pytania

Po podpisaniu umowy z nami należy złożyć wniosek o zmiane adresu. Jednoosobowe działalności gospodarcze (JDG) zmiany zgłaszają na stronie ceidg.gov.pl Dla spółek, należy dokonać zmian we wpisie Krajowego Rejestru Sądowego, za pomocą portalu ekrs.ms.gov.pl lub prs.ms.gov.pl 

Jeżeli jesteś w trakcie rejestracji firmy i potrzebujesz adresu aby uzupełnić wniosek- przejdź do zakładki „zakładam nową firmę” a następnie uzupełnij i prześlij formularz zgłoszeniowy. Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie!

Jako przedsiębiorca podlegający rejestracji w CEIDG musisz zgłosić do rejestru przede wszystkim adres do doręczeń, czyli miejsce, w którym będziesz odbierał korespondencję dotyczącą twojej działalności gospodarczej.

Jeśli twoja działalność będzie się wiązać z częstymi zmianami miejsca jej wykonywania (usługi u klienta) lub będzie miała charakter mobilny, nie musisz wskazywać adresu stałego miejsca wykonywania działalności

W rejestrze KRS należy wskazać adres oraz siedzibę spółki:

Adres spółki informuje konkretnie o lokalizacji danego budynku czy lokalu. Jest to konkretny adres w danej miejscowości (ulica, numer budynku/lokalu – np. ul. Półwiejska 17/26, 61-888 Poznań).

Siedziba spółki to dana miejscowość (w przykładzie wyżej – Poznań)