Wynagrodzenie w spółce z o.o.

Wynagrodzenie w spółce z o.o.

Jakie wynagrodzenie wspólników w spółce będzie najkorzystniejsze?

Jakie formy umowy są dostępne?

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej kwestia wynagrodzenia jest dość prosta i oczywista. Niestety, zupełnie inaczej jest przy rozpatrywaniu wynagrodzenia wspólników w spółce. W praktyce bowiem cały majątek spółki wynika ze środków, jakie ta wypracowała. Jednocześnie wypłacenie wynagrodzenia opiera się o odpowiednią podstawę prawną, a co więcej, wypłata taka oznacza podwójne opodatkowanie przychodów spółki. W związku z tym warto rozważyć różne opcje wypłacania wynagrodzenia wspólnikom spółki, aby było to najkorzystniejsze zarówno dla każdego z nich, jak i dla spółki.

Wynagrodzenia dostępne w spółce

Co do zasady spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma odrębną osobowość prawną, a to nakłada na nią obowiązek odprowadzenia podatku przy osiąganiu dochodu (9 lub 19%). To z kolei oznacza, że wypłacanie wynagrodzenia wspólnikom również oznacza konieczność odprowadzenia podatku przez każdego ze wspólników z osobna. Pod tym względem JDG ma prościej, ponieważ tam środki wpływające na konto mogą być dowolnie dysponowane przez przedsiębiorcę.

Jednocześnie jednak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością istnieje wyraźne oddzielenie środków firmowych od prywatnych. Tym samym niepowodzenia firmy nie oznaczają zagrożenia dla majątku wspólnika. A jakie formy wypłaty wynagrodzeń są dostępne?

Wynagrodzenie w spółce – czy warto wybrać dywidendę?

Jedną z podstawowych dostępnych opcji jest wypłata wynagrodzenia wspólnika z tytułu dywidendy. Co to oznacza? Idea dywidendy opiera się na udziale w zysku otrzymywanym przez wspólnika w spółce z o.o. lub posiadacza akcji (jeśli mówimy o spółce akcyjnej). Z zasady możliwość otrzymania dywidendy przysługuje wspólnikom, którym udziały przysługują od dnia powzięcia odpowiedniej uchwały stanowiącej właśnie o podziale zysku.

Istotne jest to, że dywidenda jest uzależniona od wypracowanego zysku, co też sprawia, że nie każda spółka zdecyduje się na takie rozwiązanie. Dlaczego? Brak dochodów spółki (bycie na minusie) oznaczać będzie, że wspólnicy nie otrzymają dywidendy. Czasem zyski są przeznaczane na pokrycie strat lub są pożytkowane np. na rozwój. Co więcej, dywidenda może być wypłacona tylko raz do roku.

Przy decydowaniu o tym, czy warto sięgać po dywidendę, należy pamiętać o tym, że spółka płaci podatek dochodowy, a następnie każdy wspólnik od uzyskanej dywidendy musi zapłacić ponownie 19% podatku dochodowego. W przypadku spółki ten podatek jednak nie zawsze wynosi 19% – czasem może wynieść jedynie 9%. Co oznacza, że przy wypłacaniu dywidend płaci się dwa podatki:

 • 9% i 19% lub;
 • 19% i 19%.
sprzedaż spółek

Wynagrodzenie funkcyjne

Dla wspólników obowiązuje również możliwość powołania członka zarządu lub ewentualnie prezesa, a na bazie tego możliwe jest wypłacenie wynagrodzenia z tytułu sprawowania funkcji członka zarządu. Jednocześnie członek zarządu ma inną skalę podatkową aniżeli reszta wspólników. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że prezes bądź członek zarządu nie musi opłacać składki ZUS-owskiej. Do niedawna obowiązywało zwolnienie ze składki zdrowotnej – jednak od 1 stycznia 2022 roku również i oni muszą zapłacić 9 procent składki. Jednak pod względem samego ubezpieczenia w ZUS, fakt ten może stać się dużym plusem!

Przykład: od wynagrodzenia Członka Zarząd na podstawie powołania w wysokości 250zł miesięcznie – zapłacimy 28zł miesięcznie w zamian za ubezpieczenie w ZUS

Co z umową B2B?

Jedną z częściej stosowanych form wypłacania wynagrodzenia jest stawianie na formę B2B. Jest to opcja istotna, jeśli ktoś nie jest wspólnikiem spółki i świadczy konkretne usługi jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Dla spółki jest to koszt, z kolei dla przedsiębiorcy jest ona opodatkowana w zależności od tego, jaką przyjął on formę opodatkowania. Tu wybiera jedną z trzech:

 1. Zasady ogólne
 2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 3. Podatek liniowy

Co z umową o pracę?

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością został zatrudniony na etat. Na bazie umowy o pracę jest wypłacane wynagrodzenie, które opiera się na tych samych zasadach, co inne umowy o pracę. Konieczne jest więc opłacanie m.in. składek do ZUS-u. Takie wynagrodzenie również wpisuje się w koszty spółki.

Umowa zlecenie

Zawarcie umowy zlecenia to znakomite rozwiązanie dla tych osób, które mają inne tytułu opłacania ubezpieczenia. Przede wszystkim skorzystają na tym studenci, a także osoby mające umowę o pracę w innych firmach. Członek zarządu na umowie zlecenie opłaca jedynie składkę zdrowotną i co najwyżej może dobrowolnie podjąć decyzję o opłacenie składki rentowej i emerytalnej.

Umowa zlecenie jest kosztem podatkowym w spółce.

Czy spółka z o.o. może zawrzeć umowę o dzieło?

W niektórych sytuacjach warto rozważyć zawarcie ze spółką umowy o dzieło – w szczególności z przeniesieniem praw autorskich. Dlaczego warto po to sięgnąć? Do uzyskania przychodu można wtedy zastosować nawet 50 procent kosztów. Oznacza to, że obowiązkowy podatek wynoszący 17 procent zostanie naliczony od połowy wynagrodzenia.

Nie oznacza to jednak, że można po prostu bez niczego sięgnąć po takie rozwiązanie. Konieczne jest spełnienie pewnych warunków:

 • Umowa obowiązuje w kontekście powstania dzieła obejmowanego prawem autorskim – może to być grafika, program komputerowy, strona internetowa, materiał promocyjny itp.
 • Wykonawca danego dzieła musi przenieść prawa autorskie majątkowe na spółkę.
 • Jeżeli wykonawca jest prezesem spółki – wynagrodzenie nie dotyczy dzieła, którego wykonanie pokrywa się z zakresem jego obowiązków.

Umowa o dzieło jest kosztem podatkowym w spółce.

Wyjazdy służbowe a wynagrodzenie

W spółce również możemy starać się o zwrot poniesionych kosztów tytułem wyjazdu w podróż służbową. Dotyczy to wydania środków przeznaczonych na:

 • Delegacje,
 • Szkolenia,
 • Podróże służbowe.

Powyższe opłaty mogą być wpisane w koszt dla spółki. Co więcej, dla wspólników spółki (oraz członków zarządu) dostępne są również diety. Te są zwolnione od konieczności opłaty podatku dochodowego.

Co z wynajęciem nieruchomości dla spółki?

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby spółka wynajmowała nieruchomość od jednego ze wspólników. Jest to opcja znakomita, ponieważ możemy zabezpieczyć w ten sposób majątek, regularnie otrzymuje się wynagrodzenie za najem, a jednocześnie nieruchomość nie jest wnoszona do spółki. Tym samym niepowodzenia spółki nie są zagrożone w przypadku upadku spółki. Podobnie można wynajmować również urządzenia i samochody.