Jak założyć spółkę?

Jak założyć spółkę?

Zakładając spółkę z o.o. należy pamiętać, że:

mamy do wyboru dwa sposoby na otwarcie działalności w tej formie:

Pierwszym sposobem jest zawarcie umowy spółki lub aktu założycielskiego (w przypadku spółki jednoosobowej) w formie aktu notarialnego i złożenie papierowego wniosku o rejestrację w wybranym KRS. Koszt wpisu do KRS w przypadku umowy notarialnej wynosi 600zł. Dodatkowo będziemy zobowiązani do opłacenia taksy notarialnej, jej wysokość uzależniona jest od wysokości kapitału zakładowego jaki wnosimy w umowie spółki. W najniższym wymaganym kapitale czyli 5000zł zapłacimy do 160zł netto taksy notarialnej. Pamiętajmy jednak, że w przypadku zakładania spółki w ten sposób, cały proces rejestracji może potrwać około miesiąca.

Drugim nieco tańszym sposobem jest rejestracja spółki w internetowym systemie s24. System pozwala na wypełnienie umowy według wzorca udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę aby nie popełnić żadnego błędu. Najmniejsze niedopatrzenie skutkować będzie odrzuceniem wniosku, za który nie odzyskamy całości opłaty. Całkowity koszt rejestracji w s24 to 350zł.

Czas jaki potrzebujemy na rejestrację spółki w KRS oraz dokonanie niezbędnych formalności względem Urzędu Skarbowego może zająć do kilku tygodni. Istnieje jednak możliwość zakupu już działającej spółki o czym szerzej napisaliśmy tutaj -> https://biurospolki.pl/zakup-gotowej-spolki-krok-po-kroku/