Częste pytania

Przed zakupem lub rejestracją spółki, warto wiedzieć:

Gotowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest to w pełni zarejestrowany i gotowy do działania podmiot gospodarczy. W dniu zakupu gotowej spółki, można w pełni prowadzić firmę, wystawiać faktury, zatrudniać pracowników itd.

Rejestracja nowej spółki przez system s24 po dostarczeniu niezbędnej dokumentacji trwa zazwyczaj 1-2 dni robocze, pozostałe formalności urzędowe około 2 tygodne

Zakup gotowej spółki po dostarczeniu dokumentów realizowany jest w jeden dzień roboczy.

Po zakupie gotowej spółki można wystawiać faktury, podpisywać umowy czy zatrudniać pracowników w tym samym dniu.

Wirtualne biuro to fizyczne miejsce, w którym możesz zarejestrować swoją działalność gospodarczą. Usługa ta daje możliwość wykonywania wszystkich niezbędnych spraw biurowych związanych z prowadzeniem firmy.

Umowę można podpisać w siedzibie firmy lub przez internet przy pomocy platformy autenti.com

Do podpisania umowy o świadczenie usług wirtualnego biura potrzebne będą dane firmy oraz osoby podpisującej umowę. Jeśli firma jest w trakcie rejestracji z umową notarialną, umowę najmu adresu możemy podpisać dla „spółki z o.o. w organizacji”

Wszystkie  korespondencje firmowe dostępne są 24/7 w panelu klienta, do którego dostęp dostają Państwo przy podpisaniu umowy. Dodatkowo można je odebrać w naszej siedzibie lub poprosić o odesłanie na wskazany adres.

Osoby prawne podatki CIT i VAT rozliczają w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na siedzibę. Osoby fizyczne podatek PIT i VAT rozliczają w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania

Zakup gotowej, zarejestrowanej spółki prawa handlowego jest w pełni zgodny z polskim prawem, umowa zakupu poświadczona jest notarialnie.

Urząd Skarbowy:

Urząd Skarbowy Poznań Wilda, ul. Dolna Wilda 80 B 61-501 

ZUS:

Inspektorat w Poznaniu, ul. Fabryczna 27/28, 61-512 Poznań

KRS:

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań