Zmiany dla przedsiębiorców w Polskim Ładzie

Zmiany dla przedsiębiorców w Polskim Ładzie

Polski Ład to prawdziwa rewolucja, nie tylko w dziedzinie podatków i nowej składki zdrowotnej, którą przedsiębiorcy płacą do ZUS. Zebraliśmy najważniejsze zmiany wprowadzone reformą, o których trzeba pamiętać w tym roku.

W naszym artykule reformy Polskiego Ładu podzieliliśmy na bloki tematyczne dotyczące:

 • składki zdrowotnej,
 • podatków,
 • płatności bezgotówkowych,
 • innych ważnych zmian, m.in. podatku CIT, odpowiedzialności za nielegalne zatrudnienie pracowników czy też niższej wartości początkowej składników majątku

Polski Ład. Zmiany dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej/podatkiem liniowym płacą od stycznia 2022 roku składkę proporcjonalną do dochodu (odpowiednio 9 proc. i 4,9 proc.), a płacący ryczałt w zależności od uzyskanych przychodów. Na tym nie koniec zmian.

Składki zdrowotne - Polski Ład

Minimalna składka zdrowotna – przedsiębiorcy rozliczający się z państwem według zasad ogólnych (skali podatkowej) lub podatkiem liniowym płacą składkę zdrowotną w wysokości nie mniejszej niż 9 proc. minimalnego wynagrodzenia czyli 270,90 zł w 2022 roku.

Składka zdrowotna dla płacących ryczałt:

 • ok. 324 zł – przychód poniżej 60 tys. zł (podstawa to 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia),
 • ok. 540 zł – przychód do 300 tys. zł (podstawa to 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), 
 • ok. 972 zł – przychód powyżej 300 tys. zł (podstawa to 180 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Zryczałtowana składka zdrowotna dla rozliczających się kartą podatkową – 270,90 zł czyli 9 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Wprowadzenie składki zdrowotnej dla osób pełniących funkcje na mocy powołania – składka w wysokości 9 proc. liczonych od wynagrodzenia. Dotyczy m.in. członków zarządu spółki i prokurentów.

sprzedaż spółek

Nowy czas na opłacenie składek ZUS:

 • do 15 dnia następnego miesiąca dla m.in. spółek kapitałowych (spółki akcyjne i spółki z o.o.), spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji,
 • do 20 dnia następnego miesiąca dla pozostałych płatników, np. opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, spółek osobowych (jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych).

Polski Ład - podatki dla przedsiębiorców

Koniec z kartą podatkową dla nowych podatników – ta forma rozliczenia z fiskusem nie będzie możliwa do wyboru dla przedsiębiorców, którzy nie rozliczali się nią w 2021 roku. Więcej o karcie podatkowej tutaj

Nowe (obniżone) stawki ryczałtu dla niektórych przychodów:

 • 14 proc. zamiast 17 proc. – usługi z zakresu opieki zdrowotnej, usługi architektoniczne, usługi inżynierskie, usługi badań i analiz technicznych oraz w zakresie specjalistycznego projektowania,
 • 12 proc. zamiast 15 proc. – branża IT (m.in. usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowaniem, zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi).

Zmiany w estońskim CIT (ryczałcie od dochodów spółki) – teraz dostępny jest również dla spółek komandytowo-akcyjnych, komandytowych i prostych spółek akcyjnych. Polski Ład zniósł też kryterium przychodowe, obowiązek ponoszenia nakładów inwestycyjnych w określonej ustawowo wysokości i na określone cele oraz podatek od korekty przychodów i kosztów podatkowych przy przejściu na estoński CIT. Więcej na ten temat tutaj.

Zmiany w przepisach leasingowych dotyczące wykupu prywatnego leasingowanych przedmiotów – przychód ze sprzedaży poleasingowego auta (i innej rzeczy ruchomej), wykupionej do majątku osobistego, jest opodatkowany. Uniknięcie podatku możliwe jest po 6 latach od wycofania samochodu z firmy. Podatku nie zapłaci również osoba bliska, której przedsiębiorca przekaże w darowiźnie wykupiony samochód (musi przed sprzedażą odczekać 6 miesięcy).

Podatek minimalny od przychodu dla spółek – spółki, które poniosły stratę/mają dochód operacyjny poniżej 1 proc. przychodu, zapłacą 0,4 proc. podatku od przychodu operacyjnego. Ten obowiązek nie obejmuje spółek, które mają mniej niż 3 lata (jeśli przychody firmy spadły o 30 proc. w stosunku do poprzedniego roku) oraz spółek osób fizycznych. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Nowy Polski Ład - podatek CIT

Zmiana w podatku CIT dla spółek holdingowych – podatku nie zapłaci spółka, która sprzeda udziały lub akcje w spółce córce podmiotowi niepowiązanemu (przepis obejmuje tylko podmioty uznane za tzw. spółkę holdingową).

„Ukryta dywidenda” – wydatki na rzecz podmiotów powiązanych ze spółką/wspólnikiem, nie będą kosztem uzyskania przychodu (KUP). Chodzi o niektóre koszty poniesione przez podatnika w związku ze świadczeniem wykonanym przez podmiot powiązany z tym podatnikiem lub z jego wspólnikiem. Ta zasada obowiązuje od 2023 roku. Więcej na ten temat tutaj.

sprzedaż spółek

Polski Ład - płatności bezgotówkowe

Limit transakcji gotówkowych – dla przedsiębiorców został obniżony do 8 tys. zł (z 15 tys. zł), a dla konsumentów do 20 tys. zł. Te limity będą obowiązywać od 2023 roku. 

Obowiązek zapewnienia płatności bezgotówkowej – przedsiębiorca, który musi ewidencjonować sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej, ma obowiązek umożliwienia zapłaty bez użycia gotówki, przy użyciu instrumentu płatniczego. Dotyczy to każdego miejsca, w którym wykonuje swoją działalność. Więcej o płatnościach bezgotówkowych tutaj.

Polski Ład - inne zmiany

Praca “na czarno” groźna tylko dla pracodawcy – przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia są zwolnione z podatku. Miesięcznym przychodem przedsiębiorcy będzie kwota w wysokości minimalnego wynagrodzenia. Właściciel firmy będzie musiał zapłacić również składki ZUS (nie będą traktowane jako KUP).

Nabycie sprawdzające – to nowe narzędzie skarbówki, której pracownicy mogą sprawdzić czy podatnik wydaje paragon fiskalny.

Prywatne składniki wprowadzane do firmy – jeżeli składnik majątku firmowego był początkowo używany w celach prywatnych, a jego wartość rynkowa (w dacie wprowadzenia do firmy) jest niższa od ceny nabycia, to aktualna wartość jest uznawana za wartość początkową. Inaczej w przypadku wyższej wartości rynkowej – w takiej sytuacji wartość początkowa będzie równała się cenie nabycia.

Obowiązek comiesięcznego składania JPK_PKPIR lub JPK_EWP (w zależności od wybranej formy opodatkowania) do urzędu skarbowego – nowy przepis zacznie obowiązywać od stycznia 2023 roku. Do tego czasu podatnicy składają w urzędach pliki JPK_PKPiR lub JPK_EWP tylko na żądanie organu podatkowego.