Jak przekształcić działalność gospodarczą i spółkę prawa handlowego w spółkę z o.o.

Jak przekształcić działalność gospodarczą i spółkę prawa handlowego w spółkę z o.o.

Chęć rozwoju firmy,  sposób na oddzielenia majątku firmowego od osobistego oraz uniknięcie obowiązku płacenia składek ZUS, a także przygotowanie firmy do sprzedaży lub sukcesji – to powody, dla których przedsiębiorcy przekształcają swoje firmy w spółki z o.o.

Przekształcenie jednoosobowej działalności lub spółki w spółkę z o.o. to zmiana formy prawnej prowadzenia firmy. W Krajowym Rejestrze Sądowy zostaje zarejestrowana nowa spółka, na którą przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego podmiotu.

Z działalności gospodarczej i spółki prawa handlowego w spółkę z o.o.

Jakie są możliwe powody zmiany formy prawnej prowadzonej działalności?

Na liście jest m.in. chęć rozwoju firmy, oddzielenia majątku firmowego od osobistego (w działalności gospodarczej za zobowiązania odpowiada się całym majątkiem), sposób na uniknięcie obowiązku płacenia składek ZUS oraz przygotowanie firmy do sprzedaży (łatwiej to zrobić w przypadku spółki z o.o.) lub sukcesji.

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę

Zdecydowana większość osób rozpoczynających działalność biznesową, wybiera jednoosobową działalność gospodarczą. Jednak później mogą chcieć np. rozwinąć skrzydła i przekształcić swoją firmę w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak to zrobić?

Przekształcenie JDG w spółkę z o.o. to proces, który obejmuje sporządzenie bilansu majątku, uzyskanie opinii biegłego rewidenta, sporządzenie aktu notarialnego (złożenie oświadczenia o przekształceniu), podpisanie umowy spółki oraz złożenie w KRS wniosku o rejestrację spółki.

Po złożeniu wniosku do sądu pozostaje jeszcze powiadomienie współpracowników i kontrahentów o zmianie formy prawnej firmy.

Prowadzący działalność może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową czyli np. spółkę z o.o., a w przyszłości możliwa jest również zmiana jednoosobowej spółki w spółkę wieloosobową.

Przekształcenie spółek w spółkę z o.o.

W spółkę z o.o. można przekształcić spółki prawa handlowego. Sprawdźmy zasady, którymi rządzi się taka zmiana.

W spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można przekształcić:

  • spółkę jawną,
  • spółkę partnerską,
  • spółkę komandytową,
  • spółkę komandytowo-akcyjną,
  • spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółkę akcyjną,
  • prostą spółkę akcyjną.

Uwaga! Nie można przekształcać w spółkę z o.o. spółki w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku oraz spółki w upadłości.

Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną.

Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Co to znaczy?

Spółka przekształcona ma prawo do m.in. zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem.

Wspólnicy spółki przekształcanej stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

sprzedaż spółek