Jak wypłacać pieniądze w spółce?  

Jak wypłacać pieniądze w spółce?  

Jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli tzw. spółka z o.o. Niektórzy zdają się mieć pewne opory przed wybraniem tego typu rozwiązania. Można usłyszeć obawy, że w takiej spółce bardzo problematyczne jest wypłacanie pieniędzy. Czy tak jest faktycznie? Wyjaśniamy, jak wypłacać pieniądze ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Majątek spółki - czym jest?

Zacznijmy od wyjaśnienia, co wyróżnia majątek spółki z o.o. Przepisy jasno mówią o tym, że majątek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter osobnego bytu i jest niezależny od majątku poszczególnych jej członków. Tym samym odpowiedzialność finansowa za spółkę jest związana tylko i wyłącznie z kapitałem zakładowym. Z kolei spółka jako taka w pełni odpowiada swoim majątkiem za zobowiązania finansowe jako odrębny podmiot prawny. A jak wygląda sprawa długu?

Zadłużona spółka to duży problem?

Kwestię tę reguluje artykuł 299 kodeksu spółek handlowych. W myśl jego zapisów może dojść do pociągnięcia członków zarządu do odpowiedzialności za zobowiązania finansowe spółki. To jednak ma miejsce wtedy, gdy nie da się skutecznie przeprowadzić egzekucji wobec spółki. W takiej sytuacji to członkowie zarządu odpowiadają za długi spółki swoim majątkiem w sposób solidarny. Zwolnienie z tej odpowiedzialności jest możliwe wyłącznie przy złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki lub przy wszczęciu postępowania układowego

Podwójne opodatkowanie spółki z o.o.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można mówić o tzw. podwójnym opodatkowaniu. Wynika to z faktu, że pierwsze podatki w formie CIT-u płaci się od osób prawnych, czyli właśnie od spółki. Jest to prosta konsekwencja tego, że środki wpływające na konto nie należą do zarządu lub prezesa, ale właśnie do spółki. Po uiszczeniu podatku CIT właściciele spółki mają prawo wypłacić sobie wynagrodzenie. Od tych środków są odprowadzanie składki w postaci podatku PIT. Tym samym przy spółce z o.o. dochodzi do podwójnego opodatkowania dochodów.

sprzedaż spółek

Wypłacanie pieniędzy ze spółki z uniknięciem podwójnego opodatkowania

W związku z powyższym naturalne wydaje się zadanie sobie pytania: czy można ograniczyć podwójne opodatkowanie tak, aby spółka nie traciła na wypłacaniu sobie wynagrodzenia. Podstawą tego typu rozwiązania jest zadbanie o to, aby wypłacane środki były traktowane jako koszty prowadzenia firmy. Dlaczego? Wraz ze zwiększeniem kosztów firmowych zmniejsza się wysokość podatku dochodowego, jaki ostatecznie zapłacimy.

Podstawą wypłacania wynagrodzeń jest przekazywanie członkom spółki tzw. dywidend. Jednak jest to stosunkowo słaby pomysł, ponieważ właśnie taka forma dochodu jest najmniej opłacalna – dostaniemy mniej pieniędzy, ponieważ wejdzie tu w grę mechanizm podwójnego opodatkowania.

Co można zrobić, aby uniknąć podwójnego opodatkowania? Oto najkorzystniejsze rozwiązanie!

Tym, co przede wszystkim możemy zrobić jest zawarcie z własną spółka umowy o dzieło z równoczesnym przeniesieniem praw autorskich. Dlaczego? W tego typu sytuacji można zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%. Faktycznie więc możemy dokonać wypłaty 170 tys. złotych w ciągu roku, a podatek od tego zapłacimy wyłącznie raz. Są jednak pewne zasady, o których powinniśmy pamiętać wtedy, gdy decydujemy się na przeniesienie praw autorskich.

Co z prawami autorskimi?

Umowa o dzieło może być zawarta wyłącznie wtedy, gdy tworzymy dzieło postrzegane przez prawo autorskie. Może to być m.in. grafika, program komputerowy czy też tekst, a nawet film. Co powoduje przeniesienie na spółkę praw autorskich?

  • Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich pozwala na wykorzystanie nawet 50% kosztów uzyskania przychodu. W umowie musi być zawarta informacja o tym, że są przenoszone prawa autorskie na spółkę, a samo dzieło musi spełniać zapisy ustawy i prawie autorskim, które definiują, co pod te podlega.

Jak jeszcze można wypłacić pieniądze ze spółki?

  1. Innym często wybieranym rozwiązaniem jest wypłacenie wynagrodzenia z tytuły pełnienia funkcji przez członka zarządu. Tego typu wypłata może być uznana za koszt dla spółki z o.o., zmniejszając przy tym podatek CIT, jaki firma musi zapłacić. Co więcej, członkowie zarządu na funkcji prezesa nie muszą opłacać pełnego ZUS–u a jedynie 9% od wypłacanej kwoty wynagrodzenia. W przypadku tego typu wypłat ma miejsc stosowanie skali podatkowej.
  2. Wynajmij spółce nieruchomość – w ten sposób spółka musi najemcy płacić za możliwość korzystania z konkretnej nieruchomości. Jest to sprytny sposób na uniknięcie podwójnego opodatkowania, a konieczne staje się opłacanie podatku z tytułu najmu, co stanowi 8,5%. Co można wynająć? M.in. dowolne powierzchnie, które później z powodzeniem przeznaczymy np. na magazyny.
  3. Diety z tytułu podróży służbowych – jeśli podróże mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, nic nie stoi na przeszkodzie, aby dzięki nim uniknąć podwójnego opodatkowania. Co więcej, dieta z tego tytułu może być również wypłacona osobie, która w spółce nie jest zatrudniona.
  4. Faktury na spółkę – na koniec warto wspomnieć o możliwości wystawiania faktur na spółkę. Jeśli podejdziemy do tego odpowiedzialnie. Jeśli nasza umowa dotyczy pełnienia funkcji jako członek zarządu, nie możemy wystawić faktury w ramach własnej działalności gospodarczej na spółkę z tytułu realizacji usług w zakresie zarządzania spółką. Dlaczego? Oznaczałoby to bowiem dwukrotne otrzymanie pieniędzy za tę samą rzecz. W praktyce możemy wystawić fakturę dopiero wtedy, gdy konkretne usługi nie wchodzą w zakres codziennych obowiązków wspólnika.

Sporządzenie dokumentacji transakcji powiązanych

Podczas tworzenia spółki poszczególne osoby mogą świadczyć dla niej usługi oraz wystawiać faktury w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Tu jednak widnieje wiele ograniczeń. Wśród nich w szczególności trzeba pamiętać o tym, że kwota za realizację usług musi odpowiadać faktycznym opłatom rynkowym, a fakturowanie nie może stanowić sposobu na kreowanie sztucznej straty w spółce. W przypadku transakcji powiązanych konieczne jest też sporządzanie dokumentacji, co leży w zakresie obowiązku wspólników spółki. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku kontroli przeprowadzonej przez urząd skarbowy. Im lepiej udokumentowane będą wszelkie transakcje, tym mniejsze będzie ryzyko zaistnienia jakichkolwiek sankcji finansowych.

Czy można fakturować własną spółkę?

Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że fakturowanie własnej spółki jest dopuszczalne pod warunkiem prawidłowego udokumentowania całego procederu. Urząd skarbowy podczas kontroli może nałożyć sankcje podatkowe, karno-skarbowe oraz karne – wszystko w zależności od stopnia braków w dokumentacji. Jeśli odpowiedniemu organowi nie przedstawimy pełnej dokumentacji lub ta będzie fałszywa, można mówić o karze finansowej wynoszącej nawet 6,4 mln złotych.