Niższa wartość początkowa składników majątku

Niższa wartość początkowa składników majątku

Wartość przedmiotu wprowadzonego do majątku przedsiębiorstwa nie może być wyższa od jego wartości rynkowej. To kolejna zmiana wprowadzona reformą Polskiego Ładu. Na niekorzyść podatników zmieniły się również zasady sprzedaży przedmiotów wykupionych z leasingu.

Polski Ład zmodyfikował zasady wprowadzania prywatnych, rzeczowych składników majątku oraz sprzedaży poleasingowych składników majątku firmy. Na czym polega różnica? Wróćmy do ubiegłego roku.

Polski Ład: niższa wartość początkowa składników majątku

Wartość początkowa składników wprowadzonych do majątku firmy – np. samochodów czy też komputerów – ustalana była według ceny nabycia. Przedsiębiorca nie miał obowiązku uwzględnić spadku wartości przedmiotu.

Takie rozwiązanie było korzystne dla właścicieli firm. Dzięki niemu mieli wyższe odpisy amortyzacyjne i wyższe koszty uzyskania przychodu (KUP). Przepisy stosowano m.in. w przypadku prywatnych samochodów, które pomimo utraty wartości można było amortyzować jak nowy środek trwały.

To się zmieniło. Wartość przedmiotu wprowadzonego do majątku przedsiębiorstwa nadal ustalana jest w oparciu o cenę jej nabycia, ale ustawodawca zastrzegł, że nie może być wyższa od aktualnej wartości rynkowej.

Omawiając zmiany dotyczące wartości początkowej składników majątku firmy, trzeba pamiętać o jeszcze jednej nowości wprowadzonej przez Polski Ład. Dotyczy ona sprzedaży przedmiotów wykupiony z leasingu.

Sprzedaż majątku wykupionego z leasingu

Leasing to bardzo popularny w Polsce sposób na finansowanie inwestycji. Według danych Komisji Europejskiej (Safe 2021) leasing jest od pięciu lat pierwszym wyborem dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Korzystają z niego częściej niż z kredytu bankowego czy też unijnych dotacji.

Leasing jest atrakcyjny m.in. ze względu na elastyczność (przedsiębiorca np. w dużym stopniu sam wybiera wysokość miesięcznych rat leasingu), minimalne formalności (w procedurze uproszczonej leasingu wystarczy oświadczenie o sytuacji finansowej firmy) oraz możliwość zaliczenia opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodu.

Po zakończeniu leasingu (w wersji operacyjnej), przedsiębiorca może wykupić leasingowany przedmiot, najczęściej samochód. Z tej opcji korzystało wielu przedsiębiorców. Jednak Polski Ład zmienił zapisy ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące majątku wykupionego z leasingu.

Sprzedaż majątku wykupionego z leasingu wiążę się – od stycznia 2022 roku – z obowiązkiem zapłaty podatku. Zmiana przepisów obejmuje sprzedaż przedmiotów poleasingowych wykupionych po 1 stycznia 2022 – bez względu na datę zawarcia umowy z leasingodawcą.

Jak uniknąć daniny dla państwa? Trzeba poczekać ze sprzedażą auta aż 6 lat.

Jest też inne rozwiązanie. Podatek nie zostanie naliczony jeśli podarujemy samochód bliskiej osobie. Taka osoba będzie mogła sprzedać pojazd po 6 miesiącach bez konieczności uiszczenia podatku.

Więcej o zmianach w Polskim ładzie TUTAJ.

sprzedaż spółek